Conformare și autorizări

Fișă de prezentare și declarație; Fișă de prezentare și declarație; Elaborarea Bilanțurilor de solvenți; Caracterizarea deșeurilor periculoase; Consultanță, calcul și întocmire declarații AFM; Întocmirea raportărilor lunare/semestriale/anuale
 • Fișă de prezentare și declarație

  întocmită în scopul obținerii sau reînnoirii Autorizației de Mediu.
 • Notificare conform Legii 59/2016

  SEVESO III pentru incadrarea obiectivelor.
 • Elaborarea Bilanțurilor de solvenți

  și a schemei de reducere a emisiilor de COV-uri pentru obiectivele a căror activitate intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale.
 • Caracterizarea deșeurilor periculoase

  conform Regulamentului CE nr.1272/2008.
 • Consultanță, calcul și întocmire declarații AFM

  pentru emisii, ambalaje, DEEE, substanțe periculoase, etc. Modalitatea de îndeplinire în mod individual a obiectivelor de valorificare anuală a ambalajelor introduse pe piața națională.
 • Întocmirea raportărilor lunare/semestriale/anuale

  conform legislației în vigoare, diverse raportări în SIM.
 • Monitorizarea calității componentelor de mediu

  APĂ (uzată, subterană, de suprafață) AER (emisii, imisii), SOL, DEȘEURI în concordanță cu prevederile Programelor de Conformare ale societăților prin laboratorul propriu specializat în analize de apă, aer, sol, deșeuri.
 • Auditul de deșeuri

  constă în identificarea și cuantificarea tuturor fluxurilor de deșeuri, a neconformităților asociate și este un instrument util pentru îmbunătățirea practicilor de gestiune a deseurilor dintr-o companie, conform Legii 211/2011.
 • Studii de modelare matematică a dispersiei poluanților în aerul atmosferic

 • Studii de modelare matematică a nivelului de zgomot

Abonează-te la newsletterul Simecomed

Vei primi pe e-mail toate noutățile.
Webmail | Copyright © . Toate drepturile rezervate Simecomed Consulting SRL.
Web Hosting & Web Design by Weblike PRO