Consultanță de mediu

Serviciile de consultanță SIMECOMED vă ajută să înțelegeți legislația de mediu, să îndepliniți cerințele acesteia oricare ar fi domeniul de activitate.

Bilanț de mediu

(nivel 0, I, II) pentru stabilirea și cuantificarea gradului de conformare al calității componentelor de mediu potențial afectate de activitățile derulate de agenții economici, prezentarea programelor de conformare, în scopul obținerii autorizațiilor de mediu necesare funcționării instalațiilor/unităților economice, privatizării/vânzării de active, încetării activităților.

Raport de amplasament

elaborat în scopul obținerii autorizației integrate de mediu și are drept scop evidențierea stării amplasamentului, a situației poluării existente înainte de punerea în funcțiune a instalației/instalatiilor supuse autorizarii si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii. Raportul de amplasament este realizat in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu (Ordinul Ministrului nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu), precum si cu cerintele explicite ale autoritatii de mediu competente care coordoneaza derularea procedurii de autorizare.

Raportul de securitate

în contextul Directivelor Seveso) reprezinta o documentatie specifica obiectivelor in care sunt prezente substante periculoase conform prevederilor legislatiei privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. Pe langa raportul de securitate, Simecomed Consulting mai poate oferi servicii de consultanta pentru realizarea politicii de prevenire a accidentelor majore si a planului de urgenta intern.

Planul de urgenţă intern

se elaborează în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra angajaţilor, calităţii factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor materiale, în caz de evenimente în care sunt implicate substanţe periculoase. PUI este elaborat pe baza informaţiilor cuprinse în raportul de securitate.

Planul de prevenire a poluărilor accidentale

trebuie să cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii, precum şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major.

Managementul deșeurilor

cuprinde identificarea, clasificarea si raportarea diferentiata a tipurilor de deseuri generate; colectare - transport - sortare - valorificare deseuri, inclusiv deseuri de ambalaje pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare; urmarirea trasabilitatii deseurilor generate.

Obținerea autorizației de gospodărirea apelor

elaborarea documentației tehnice necesare obținerii avizului și/sau autorizației de gospodărire a apelor.

Auditul de mediu

are ca scop evaluarea activităţilor cu impact potenţial asupra mediului, evaluarea respectării politicii de mediu şi a conformării cu legislaţia în vigoare. Auditul sistematic este necesar pentru evaluarea periodică a situaţiei şi pentru îmbunătăţirea performanţei de mediu.

Consultanță de mediu

în legătură cu proiectele de accesare a fondurilor europene de tip FEADR

Servicii de laborator
în cadrul grupului.

Determinări parametri apă reziduală - pH, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, azot total, fosfor total, substanțe extractibile, amoniu, nitrați, nitriți, cloruri, sulfați, fosfați, metale, detergenti...
Webmail | Copyright © . Toate drepturile rezervate Simecomed Consulting SRL.
Web Hosting & Web Design by Weblike PRO